Search

Subscribe

To enjoy the advantages of the Bicikelj system all year round, subscribe directly online using a credit card. It's easy and quick!

   Subscribe  

Consult the Map

Consult the Map
Search stations

General conditions of access & use:

   

Adobe reader

 

Obvestilo o spremembi splošnih pogojev

(03/11/2017)

Spoštovane uporabnice in uporabniki!

V novembru so se spremenili splošni pogoji dostopa in uporabe sistema Bicikelj, zato vas bo pred naslednjo izposojo kolesa terminal sistem preko terminala pozval k potrditvi novih pogojev.

V splošnih pogojih je med drugim dodan člen, ki opredeljuje način obveščanja o poteku letne naročnine. Dodatno pa je opredeljen tudi pogodbeni odnos med stranko in ponudnikom, in sicer se prijava na tedensko ali letno naročnino šteje za pogodbo, od katere pa lahko stranka odstopi kadar koli brez navajanja razlogov, o tem pa mora obvestiti ponudnika.